PRAVILNICI

1. Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo (_Službene novine Kantona Sarajevo_ (35_17)

2. Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo

3. Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (46_18)

3.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (3_20)

4.1 Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja_logorovanja, društveno_korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovno

4.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ekskurzijama (04_11)

4.3. Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_ekskurzijama

4.4. Pravilinik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta… 19-16

5. Pravilnik o ishrani ucenika u OS KS Sl novine 2018

6.1. Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo (24_18)

6.2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o pracenju, vrednovanju i ocjenjivanju Sl_novine_KS_13_20(1)

7. Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika (29_19)

8. Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju (_Službene novine Kantona Sarajevo__ (32_19)

9. Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama (52_19)

10. Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana (29_19)

12.1. Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo (2_18)

12.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo (32_18)

13.1. Pravilnik o polaganju eksterne mature (25_18)

13.2. Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature (17_19)

14. Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo (15_18)

15. Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS

16. Pravilnik o nostrifikaciji_ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi (20_19 )

17. Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnvnoj školi (53_18)

18. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora_nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika

19. Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora_nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika (_Službene novine Kantona Sarajevo__ 19_04)

20. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (96_19)

21. Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva (40_18)

22. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe (40_18)

23. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva (40_18)

24. Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe (40_18)

25. Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada Školskih odboraSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO („Službene novine KS“ broj: 35/17)

Pravilnici