HISTORIJAT

OSNIVANJE

 

Naša škola je osnovana 1968. godine  za školsko područje dio MZ Hrasnica I i naselja Grlica, Krupac i Vojkovići. Do 1992.godine je nosila naziv “Hasan Brkić” i u svom sastavu je imala područnu školu u Vojkovićima. Prvi naziv dobila je po Narodnom heroju Hasanu Brkiću rođenom u Livnu 1913. Iz njegova bogate biografije izdvajamo da je bio advokatski pripravnik, član KPJ od 1933. godine, u  Narodno oslobodilačku borbu stupio 1943. godine, a za Narodnog heroja proglašen 27. novembra 1953. godine. Od 1943. godine pa sve do oslobođenja, bio je sekretar ZAVNOBiH-a. U poratnom period bio je član vlade NRBiH, državni sekretar za poslove narodne privrede FNRJ, državni podsekretar za vanjske poslove i predsjednik komiteta za vanjsku trgovinu FNRJ.

Kao ministar u Vladi NRBiH naročito se angažovao u izradi konačne kompozicije državnog grba Narodne Republike Bosne i Hercegovine.

 

 

 

*Grb Bosne i Hercegovine od 1946. do 1992. godine

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina koristila je grb određen još Ustavom Narodne Republike Bosne i Hercegovine. Usvojen je 31. decembra 1946. zajedno sa zastavom. Državni grb NR Bosne i Hercegovine bio je polje okruženo s lijeve strane grančicama bjelogorice, a s desne strane grančicama crnogorice koje su dolje povezane vrpcom. Između vrhova grančica nalazi se petokraka zvijezda. U polju iznad vrpce su dva tvornička dimnjaka (iz kojih se puši dim) a u podnožju leže dva snopa žita. U pozadini se ocrtava silueta grada Jajca.

 

 

 

RAD ŠKOLE

U prijeratnom periodu u školu je upisano i pohađalo nastavu ukupno 4.886 učenika.

Početkom 1992.godine, škola  nakratko prekida rad zbog ratnog stanja u zemlji, a školska godina se završava u skladu sa Uredbom o završetku školske 1991/92. godine. Već u junu 1992.godine uvedena je Radna obaveza i škola je nastavila rad u ratnim uslovima, a od školske 1992/1993.godine, Odlukom Predsjedništva Općine Ilidža, škola nosi naziv Osnovna škola „Suad Đuliman Sudo“ po poginulom učeniku škole.

 

 

 

Po okončanju ratnog stanja i reintegraciji Ilidže, Odlukom prelaznog Općinskog vijeća o izmjeni naziva osnovnih škola na području Općine Ilidža od 5.7.1996.godine, škola nosi naziv „Četvrta osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica kao četvrta po redu osnivanja osnovana škola na Općini Ilidža.

 

 

 

UPRAVITELJI I DIREKTORI

 

Od osnivanja školom su upravljali i rukovodili:

1.Puljić Marko, školska 1968/69. godina, upravitelj škole

2.Kujundžić Rajko, 1969-1977.godine, upravitelj škole

3.Hadžiomerović Lejla, 1977-1984.godine, direktor škole

4.Perković Dimšo, 1984-1992.godine, direktor škole

5.Fako Hamdija, 1992-22.3.1993.godine, direktor škole, poginuo

6.Buljubašić Indira 1993-2000.godine, direktor škole

7.Ovčina Arif, 2000-2009.godine, direktor škole i

8.Guska Hamid, direktor škole od 2009. godine.

 

USPJESI

 

Škola je u svom dosadašnjem radu postigla brojne i zapažene rezultate na općinskim, gradskim, kantonalnim, regionalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima i smotrama. Među najzapaženijim su uspjesi koje su učenice naše škole ostvarili u likovnom stvaralaštvu, sportu, literalnom stvaralaštvu, matematici, informatici, fizici, naučno-tehničkom i kulturno-zabavnom stvaralaštvu, njemačkom jeziku, građanskom obrazovanju, geografiji.…