UREDBE, ODLUKE, UPUTSTVA, NAREDBE, INSTRUKCIJE, ZAKLJUČCI

1. UREDBA O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO („Službene novine KS“ broj: 21/19)

2. UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U ZAVODIMA, AGENCIJAMA, DIREKCIJAMA I UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA PRAVNIM LICIMA S JAVNIM OVLAŠTENJIMA NA TERITORIJI KANTONA, GRADA ILI OPĆINE, U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI SU OSNIVAČI KANTON, GRAD ILI OPĆINA TE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U KOJIMA KANTON, GRAD ILI OPĆINA UČESTVUJU SA VIŠE OD 50% UKUPNOG KAPITALA („Službene novine KS“ broj: 9/19)

3. UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE („Službene novine KS“ broj: 51/16)

4. UREDBA O KONTROLI JAVNIH NABAVKI U SVIM INSTITUCIJAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO („Službene novine KS“ broj: 27/19,29/19, 48/19)

5. UREDBA O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA I PRAVILIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U INSTITUCIJAMA U KANTONU SARAJEVO, GRADU SARAJEVO I OPĆINAMA U KANTONU SARAJEVO („Službene novine KS“ broj: 37/20)

6. INSTRUKCIJA O BLIŽOJ PRIMJENI KRITERIJA I VREDNOVANJA PREMA UREDBI O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA I PRAVILIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U INSTITUCIJAMA U KANTONU SARAJEVO, GRADU SARAJEVO I OPĆINAMA U KANTONU SARAJEVO („Službene novine KS“ broj: 38/20)

Uredbe, odluke, uputstva, naredbe, instrukcije, zaključci