Amela Mujan , servirka

Edin Šator , domar-ložač

Semir Salčin , domar-ložač

Nazifa Hamzić , spremačica

Fahrija Šačić , spremačica

Mirzeta Durmo , spremačica

Sabina Fako , spremačica

Belma Lindov, spremačica

Durmo Jasmin, dnevni čuvar,

Ibrahimović Vahid, dnevni čuvar.