ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI

1. USTAV KANTONA SARAJEVO

2.1. Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja (Službene novine Kantona Sarajevo broj:24/22)

2.2. Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 40/22)

3. PEDAGOŠKI STANDARDI I OPĆI NORMATIVI ZA OSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE I NORMATIVI RADNOG PROSTORA, OPREME, NASTAVNIH SREDSTAVA I UČILA PO PREDMETIMA ZA OSNOVNU ŠKOLU (30_18)

3.1. Odluka o izmjeni Odluke o pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 9/22)

3.2. Odluka o izmjeni Odluke o pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 20/22)

4.1. ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (23_17)

4.2. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (33_17)

4.3. ZAKON O IZMJENI ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (30_19)

4.4. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (34_20)

4.5.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 33/21)

5.1. ZAKON-O-RADU-FEDERACIJE-BIH-2016

5.2. ZAKON-O-IZMJENAMA-I-DOPUNAMA-ZAKONA-O-RADU-FEDERACIJE-BIH-2018

5.3. Zakon o izmjenama zakona o radu FBiH (Službene novine FBiH 44/22)

6. ZAKON_O_UPRAVNOM_POSTUPKU_FBIH_INTEGRALNI

7. ZAKON-O-JAVNIM-NABAVKAMA-BIH

8. ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH

9.1. ZAKON O PEČATU KANTONA SARAJEVO (03_09)

9.2. ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PEČATU KANTONA SARAJEVO (36_15)

10.1. ZAKON O UDŽBENICIMA U KANTONU SARAJEVO (SLUŽBENE NOVINE 31-19)

10.2. ZAKON O IZMJENI ZAKONA O UDŽBENICIMA U KANTONU SARAJEVO (34_20)

10.3. Zakon o izmjenama Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 33/21)

11.2. ZAKON O ARHIVSKOJ DJELATNOSTI (50_16)

Zakonski i podzakonski akti