ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA U ŠK. 2020/2021. GODINI

Razred /Odjeljenje Ime i prezime predstavnika i zamjenika u Vijeću učenika
 
I – 1 1.     Šečić Naida
2.     Abdulaziz Bećirević
 
I – 2 1.     Džananović Nejla
2.     Čuturić Berina
 
II – 1 1.     Rijad Hodžić
2.     Adin Cernica
 
II – 2 1.     Alić Ajša
2.     Hošić Džejlana
 
III – 1 1.     Hadžović Nedžla
2.     Vedad Džaltur
 
III – 2 1.     Serdarević Ejna
2.     Hodžić Hanan
 
IV – 1 1.     Ajla Sipović
2.     Ali Alić
 
V – 1 1.     Zerina Glavinić
2.     Nejra Sobo
 
VI – 1 1.     Bičić Arnes
2.     Nejla Mulaosmanović
 
VI – 2 1.     Sumeja Kahvić
2.     Lejs Karić
 
VII – 1 1.     Fočo Sunita
2.     Nejra Grčo
 
VII – 2 1.     Hajdarević Muhamed
2.
 
VIII – 1 1.     Aljović Rabija
2.     Palalija Kanita
 
VIII – 2 1.     Šejna Fako
2.     Berilo Harun
 
IX – 1 1.     Rijad Zenović
2.     Lajla Durmo
 
IX – 2 1.     Šabanović Ena
2.     Šabanović Erna