ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA U ŠK. 2022/2023. GODINI

Razred /Odjeljenje Ime i prezime predstavnika i zamjenika u Vijeću učenika
 
I – 1 1.     Imamović Nejla
2.     Smaić Merjem
 
II – 1 1.     Salčin Husni
2.     Tantula Naima
 
II – 2 1.     Đaltur Emina
2.     Džomba Ajnur
 
III – 1 1.     Glavinić Dženana
2.     Hajdarević Ashar
 
III – 2 1.     Neljković Hana
2.     Kurtović Emina
 
IV – 1 1.     Kolar Adi
2.     Bećirović Muhamed
 
IV – 2 1.     Hošić Džejlana
2.     Bajrić Davud
 
V – 1 1.     Karić Nedim
2.     Rašinlić Imran
 
V – 2 1.     Serdarević Ejna
2.     Ibrahimović Edin
 
VI – 1 1.     Sejdić Kenan
2.     Šišić Amina
 
VII – 1 1.     Omerspahić Emana
2.     Aganspahić Berina
 
VIII – 1 1.     Bičić Arnes
2.     Delalić Danin
 
VIII – 2 1.     Hadžić Hana
2.     Durmo Danis
 
IX – 1 1.     Metiljević Emela
2.     Grčo Nejra
 
IX – 2 1.     Dedić Aid
2.     Hajdarević Muhamed