Upravu škole čine:

Samira Holjan, direktorica

Salih Muharemović, samostalni referent za plan i analizu

Berilo Ernad, sekretar