Broj:140 /17

Dana: 10.04.2017.godine

 

Saopćenje za javnost

U povodu dezinformacija o zatvaranju škole, koje kruže među stanovništvom Hrasnice i roditeljima naših učenika, kao i na nekim fb. društvenim stranicama, dajemo sljedeće saopćenje:

 

Škola koja je četvrta po redu osnivanja na području Općine Ilidža, a postoji gotovo 50 godina, se ne zatvara, niti se može zatvoriti.

U školi su upravo završeni radovi na ograđivanju školskog dvorišta i sportske plohe, čime se poboljšava bezbjednost učenika i omogućavaju bolji uslovi za sportske aktivnosti na otvorenom (tehnički prijem će biti do kraja aprila).

Sve naše aktivnosti i uspjesi mogu se pratiti na našoj službenoj internet stranici, kao i fb.stranici škole.

Prošle godine urađeni su novi podovi u učionicama i zamjenjeni svi sanitarni čvorovi.

U novu školsku godinu škola će ući sa novim namještajem, većim prostorom za Kutak za produženu brigu o djeci (besplatan produženi boravak) i nizom drugih aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta odgojno-obrazovnog rada.

Ponosni smo na uspjehe naših učenika na općinskim, kantonalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima.

Ponosni smo na naše učenike koji dalje školovanje uspješno nastavljaju zadržavajući nivo postignuća znanja iz osnovne škole, što dovoljno govori o kvalitetu naše škole I naših nastavnika.

 

Svako onaj ko širi dezinformacije o zatvaranju škole nanosi štetu ugledu škole i njenim nastavnicima, a posebno MZ Hrasnici I, roditeljima i učenicima, dovodeći ih u dilemu gdje i kako upisati dijete. Na takvo ponašanje dužni smo reagovati.

Školska područja su jasno određena odlukom Općinskog vijeća Općine Ilidža o utvrđivanju školskih područja za sve osnovne škole na području Ilidže (br: 01-02-3125/10-6 od 15.09.2010.godine), i ona se trebaju poštovati u skladu sa zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH, čiji član 12. i glasi:

Sve javne osnovne škole imaju upisno područje. Svi učenici u dobi obaveznog pohađanja nastave upisuju se u školu u upisnom području u kojem su nastanjeni. Pohađanje određene škole je obavezno, osim ako učenik ne pohađa privatnu školu ili je izuzet od obaveze pohađanja određene škole kao što je to predviđeno ovim zakonom. Na zahtjev roditelja djeteta, mjerodavno ministarstvo može, u iznimnim slučajevima, dijete izuzeti od obaveze pohađanja škole iz ovog člana, ako je to potrebno da bi se zaštitila prava djeteta i ako se nađe da je to u najboljem interesu djeteta….“

 

Školsko područje naše škole obuhvataju sljedeće ulice:

Vrelo, Tvrdica, Bunica, Kerima Džafića, Put spasa, Zije Krajine, Kolibe, Tinjak, Generala Izeta Nanića, Gaj, Begluk, Lasički drum, Lasičke Megare, Bašića sokak, 6.april, Izeta Musića, Šehitluci, Suada Đulimana, Derviš Paše Bajezidagića, Put Famosa, Šerifići, Jasen i Zoranovići.

 

Dostavljeno:

  1. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
  2. Općina Ilidža – Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje
  3. Elektronskim medijima
  4. a/a

 

 

D I R E K T O R

Hamid Guska,prof.

Saopćenje za javnost