Ovako su učenici I – 1 razreda na kreativan način česitali Dan škole.

Book titled 'JU 'Četvrta osnovna škola' Hrasnica'Read this book made on StoryJumper
Dan škole 2020 – Prezentacija I – 1