Akti škole

AKTI ŠKOLE 1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica 1.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU “Četvrta osnovna škola” Ilidža-Hrasnica broj: 297-1/21 od 28.07.2021.godine;