PRAVILNICI

1. Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 12/22)

1.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 22/22)

2. Pravilnik sa kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 9/22)

3. Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (46_18)

3.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (3_20)

3.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 25/21)

4. Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logoravanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 15/22)

5. Pravilnik o ishrani ucenika u OS KS Sl novine 2018

6.1. Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo (24_18)

6.2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o pracenju, vrednovanju i ocjenjivanju Sl_novine_KS_13_20(1)

7. Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika (29_19)

7.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštite učenika (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 38/22)

8. Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju (_Službene novine Kantona Sarajevo__ (32_19)

9. Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama (52_19)

10. Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana (29_19)

10.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana(Službene novine Kantona Sarajevo broj: 38/22)

12.1. Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo (2_18)

12.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo (32_18)

12.3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 30/19)

13.1. Pravilnik o polaganju eksterne mature (25_18)

13.2. Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature (17_19)

13.3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju eksterne mature (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 24/19)

14. Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo (15_18)

15. Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS

16. Pravilnik o nostrifikaciji_ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi (20_19 )

17. Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnvnoj školi (53_18)

18. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora_nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika

19. Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora_nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika (_Službene novine Kantona Sarajevo__ 19_04)

20. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (96_19)

21. Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva (40_18)

22. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe (40_18)

23. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva (40_18)

24. Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe (40_18)

25. Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada Školskih odboraSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO („Službene novine KS“ broj: 35/17)

 

 

Pravilnici