VIJEĆA UČENIKA

Za školsku 2018/2019.godinu

Razred /Odjeljenje Ime i prezime učenika
I1 Tutun Emir
I2 Holjan Eman
II Emina Durmo
III Ajša Jugo
IV1 Daris Zeba
IV2 Amila Numanović
V1 Zarah Hošić
V2 Letić Sumeja
VI1 Lindov Merjem
VI2 Vatrić Harun
VII1 Rijad Zenović
VII2 Dzaltur Dzejla
VIII1 Hošić Senad
VIII2 Vatrić Enis
IX1 Sumeja Durmo
IX2 Holjan Adna