Nastavno osoblje u školskoj 2016/2017. godini

 

Dedić Vahida, nastavnik razredne nastave

Šačić Nađida, nastavnik razredne nastave

Metiljević Nerma, nastavnik razredne nastave

Milišić Senada, nastavnik razredne nastave

Hodžić Sabiha, nastavnik razredne nastave

Sulejmanović Indira,  nastavnik razredne nastave

Rašinlić Irhana, nastavnik razredne nastave

Holjan Samira, nastavnik bosanskog jezika

Velić Samira, nastavnik bosanskog jezika

Buđevac Selma, nastavnik engleskog jezika

Šarić Zakira, nastavnik engleskog jezika

Bisić Senka, nastavnik njemačkog jezika

Mujagić Edita, nastavnik matematike

Hukara Mubera, nastavnik fizike

Tutun Mediha, nastavnik informatike i matematike

Gojaković Samira, nastavnik informatike

Hot Avdija, nastavnik tehničkog odgoja

Hot Behija, nastavnik hemije i kulture življenja

Vatrić Nermin, nastavnik biologije

Šuman Nushada, nastavnik geografije

Halilbegović Eldina, nastavnik historije

Berberović Slavica, nastavnik muzičke kulture

Pobrić Selma, nastavnik likovne kulture

Pirija Hafiza, nastavnik islamske vjeronauke

Muratović Aida, nastavnik građanskog obrazovanja

Ćano Omeragić Mirela, nastavnik tjelesnog odgoja

Umihanić Alisa, nastavnik bosanskog jezika

Gadžo Amra, nastavnik informatike