Advija Durmo , kuharica

Edin Šator , domar-ložač

Semir Salčin , domar-ložač

Nazifa Hamzić , spremačica

Fahrija Šačić , spremačica

Mirzeta Durmo , spremačica

Sabina Fako , spremačica