Školski odbor za školsku 2017/2018.godinu

 

Školski odbor u sastavu:       

1.            Aida Kereš, predsjednica Školskog odbora

2.            Đenana Muzur-Karić, v.d. član (predstavnik roditelja učenika)

3.            Eldina Halilbegović, član (predstavnik radnika škole)

4.            Ajša Šačić, član (predstavnik Općine Ilidža)