Školski odbor

 

Članovi školskog odbora:            

1.            Hajdarević  Nusreta

2.            Halilbegović Eldina

3.            Vatrić Nermin

4.            Hadžić Mirza

5.            Džihić Samir

6.            Berilo Dževad

7.            Terzo Samir