Školski odbor      

1. Albina Ćulavdžić  – predsjednica, predstavnik Ministarstva,

2. Ermina Kadrić – članica, predstavnik roditelja,

3. Nađida Šačić, članica, predstavnik radnika,

4. Merima Topalović – članica, predstavnik Općine Ilidža.

Poslovnik o radu Školskog odbora

 1. Poslovnik o radu Školskog odbora

Pozivi za sjednice Školskog odbora

 1. Poziv za 1. konsitutirajuću sjednicu Školskog odbora
 2. Poziv za 2. redovnu sjednicu Školskog odbora
 3. Poziv za 3. redovnu sjednicu Školskog odbora
 4. Poziv za 4. redovnu sjednicu Školskog odbora
 5. Poziv za 5. redovnu sjednicu Školskog odbora
 6. Poziv za 6. redovnu sjednicu Školskog odbora
 7. Poziv za 7. redovnu sjednicu Školskog odbora
 8. Poziv za 8. redovnu sjednicu Školskog odbora
 9. Poziv za 9. redovnu sjednicu Školskog odbora
 10. Poziv za 10. redovnu sjednicu Školskog odbora