Prijava korupcije

Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), J.U. Četvrta osnovna škola Hrasnica je  usvojila Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u J.U. Četvrta osnovna škola Hrasnica.

Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti na ovoj stranici u djelu ispod teksta, a prijava se može podnijeti putem pošte na adresu: JU Četvrta osnovna škola Hrasnica, Ul. Put Famosa 33, 71212 Hrasnica. (sa naznakom Interno prijavljivanje korupcije, n/r Odgovornog lica ili Ovlaštenih lica, “NE OTVARAJ”) ili putem emaila: cetvrta.osnovnahr@gmail.com

Obrazac-za-internu-prijavu-korupcije

Na sljedećem linku se nalazi online obrazac za internu prijavu korupcije:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_qxREwUAq2IFy9u6gdvHeoO7vItisZVogot_51a3UMesbAQ/viewform?usp=sf_link