Uprava škole i stručni saradnici

Guska Hamid, direktor

Memišević Zlata, sekretar

Ćesir-Botulja Nermina, pedagog

Muharemović Salih, samostalni referent za plan i analizu

Pobrić Selma, bibliotekar/nastavnik

Halilbegović Eldina, bibliotekar/nastavnik

Tehničko osoblje

Durmo Advija, kuharica

Šator Edin, domar-ložač

Salčin Semir, domar-ložač

Hamzić Nazifa, spremačica

Šačić Fahrija, spremačica

Durmo Mirzeta, spremačica

Fako Sabina, spremačica