Poštovani,

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dostavlja Priručnik za nastavnike i Priručnik za učenike za korištenje i rad na platformi Microsoft Office 365 za osnovne i srednje škole koje imaju implementiranu istu, a koje je pripremila Radna grupa za podršku i nadzor realizacije „Online praksa“ u Kantonu Sarajevo.

Priručnik za nastavnike za upotrebu i rad na online platformi Microsoft Office 365

Priručnik za učenike za upotrebu i rad na online platformi Microsoft Office 365

Priručnik za nastavnike i učenike za upotrebu i rad na online platformi Microsoft Office 365