ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA – Za školsku 2022/2023.godinu

Razred /Odjeljenje

Ime i prezime predstavnika i zamjenika u Vijeću roditelja

I – 1 1.     Igor Roić
2.     Mirza Ogrić
II – 1 1.     Adna Salčin
2.    Almedina Ličina
II – 2 1.     Lana Rizvanović
2.     Mirnela Bajrić
III – 1 1.     Adisa Bećirović
2.     Dževad Đaltur
III – 2 1.     Durmo Zejnil
2.     Karić Semra
IV – 1 1.     Edisa Hasečić
2.     Tea Kolar
IV – 2 1.     Ehlimana Hošić
2.     Edina Alić
V – 1 1.     Mirsad Durmo
2.     Amra Lakota
V – 2 1.     Kanita Serdarević
2.     Midhat Karić
VI – 1 1.     Haris Hadžić
2.     Mirna Grčo
VII – 1 1.     Irfan Đaltur
2.     Mirela Bašić
VIII – 1 1.     Mirza Fatić
2.     Adis Delalić
VIII – 2 1.     Maida Cibra
2.     Ramiza Hadžić
IX – 1 1.     Dino Fočo
2.     Alisa Kahvić
IX – 2 1.     Mumin Dedić
2.     Almir Pozder