PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA

 ŠKOLSKA 2019/20. GODINA         

 

Predsjednik Vijeća roditelja: Irfan Đaltur

 

Zamjenik predsjednika Vijeća roditelja: Ramiza Isak Hadžić

 

Sekretar/Zapisničar: Mediha Zulić

 

Razred Ime i prezime
I – 1 Edisa Hasečić
I – 2 Huzbašić Irma
II – 1 Salčin Erna
II – 2 Kahvić Alisa
III – 1 Omeragić Haris
IV – 1 Irfan Đaltur
V – 1 Kukavica Omer
V – 2 Ramiza Hadžić
VI – 1 Mujo Šabanović
VI – 2 Mahira Hošić
VII – 1 Durmo Zejnil
VII – 2 Hodžić Dervo
VIII – 1 Karić Tatjana
VIII – 2 Zulić Mediha
IX – 1 Tutun Edin
IX – 2 Sanela Nikočević