PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA  2018/19.

Predsjednik Vijeća roditelja: Arina Hošić

Zamjenica predsjednika Vijeća roditelja: Samela Ćatić

Zapisničar: Adisa Bećirević

Razred Ime i prezime predstavnika/ce
I – 1 Husika Amir
I – 2 Kahvić Alisa
II Šišić Sanela
III Đaltur Irfan
IV – 1 Paleta Fatima
IV – 2 Hadžić Ramiza
V – 1 Fočo Semira
V – 2 Letić Nejra
VI – 1 Kahvić Armela
VI – 2 Bećirović Adisa
VII – 1 Karić Tatjana
VII – 2 Ćatić Samela
VIII – 1 Bublin Samira
VIII – 2 Nikočević Sanela
IX – 1 Hošić Arina
IX – 2 Holjan Amra