ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA – Za školsku 2020/2021.godinu

Razred /Odjeljenje

Ime i prezime predstavnika i zamjenika u Vijeću roditelja

 
I – 1 1.     Nirmela Jugo
2.     Mirzeta Džaltur
 
I – 2 1.     Ramić Selma
2.     Kurtović Dženita
 
II – 1 1.     Edisa Hasečić
2.     Tea Kolar
 
II – 2 1.     Bajrić Mirnela
1.     Pehilj Mirsada
 
III – 1 1.     Tutun Edin
2.     Lakota Amra
 
III – 2 1.     Kadrić Ermina
2.     Kahvić Alisa
 
IV – 1 1.     Omeragić Haris
2.     Alić Enes
 
V – 1 1.     Irfan Đaltur
2.     Mirela Bašić
 
VI – 1 1.     Kukavica Omer
2.     Zeba Džejms
 
VI – 2 1.     Ramiza Hadžić
2.     Maida Cibra
 
VII – 1 1.     Semira Srna Fočo
2.     Sandra Krvavac
 
VII – 2 1.     Pozder Almir
2.     Hošić Mahira
 
VIII – 1 1.     Durmo Zejnil
2.     Holjan Amra
 
VIII – 2 1.     Kahvić Vahida
2.     Aganspahić Belma
 
IX – 1 1.     Tatjana Karić
2.     Alisa Zenović
 
IX – 2 1.     Terzo Samir
2.     Šabanović Zana