PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA U ŠKOLSKOJ 2020/21.GOD.         

Razred Ime i prezime
I – 1 NIRMELA JUGO

Zamjenik – Mirzeta Đaltur

I – 2 SELMA RAMIĆ

Zamjenik – Kurtović Dženita

II – 1 EDISA HASEČIĆ

Zamjenik – Tea Kolar

II – 2 MIRNELA BAJRIĆ

Zamjenik – Pehilj Mirsada

III – 1 EDIN TUTUN

Zamjenik – Lakota Amra

III – 2 ERMINA KADRIĆ

Zamjenik – Kahvić Alisa

IV – 1 HARIS OMERAGIĆ

Zamjenik – Alić Enes

V – 1 IRFAN ĐALTUR

Zamjenik – Mirela Bašić

VI – 1 OMER KUKAVICA

Zamjenik – Zeba Džejms

VI – 2 RAMIZA ISAK HADŽIĆ

Zamjenik – Maida Cibra

VII – 1 SEMIRA SRNA FOČO

Zamjenik – Sandra Krvavac

VII – 2 ALMIR POZDER

Zamjenik – Hošić Mahira

VIII – 1 ZEJNIL DURMO

Zamjenik – Holjan Amra

VIII – 2 VAHIDA KAHVIĆ

Zamjenik – Aganspahić Belma

IX – 1 TATJANA KARIĆ

Zamjenik Alisa Zenović

IX – 2 SAMIR TERZO

Zamjenik – Šabanović Zana