PREDSTAVNICI VIJEĆA UČENIKA

Školska 2016/2017. godina

Razred/Odjeljenje Ime i prezime učenika
I1 Iman Hošić
II1 Nedim Gadžo
II2 Ishak Botulja
III1 Sunita Fočo
III2 Sanda Pozder
IV1 Šejla Numanović
IV2 Ilda Mujezinović
V1 Lajla Durmo
V2 Nadir Zulić
VI1 Omar Berilo
VI2 Ana Kristina Hadžić
VII1 Bilal Ibragić
VII2 Adna Holjan
VIII1 Amina Metiljević
VIII2 Hanan Fočo
IX1 Irman Karkelja
IX2 Ilhana Mulaosmanović

 

Predsjednica Vijeća učenika: Ilhana Mulaosmanović

Zamjenik Vijeća učenika: Irman Karkelja

Zapisnik vodi: Hannan Fočo