PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA

Školska 2016/2017. godina

Razred/Odjeljenje Ime i prezime roditelja
I1 Senida Numanović
II1 Mirza Fatić
II2 Ramiza Hadžić
III1 Semira Fočo
III2 Sanela Nikočević
IV1 Ajsela Lindov
IV2 Almira Arnaut – Berilo
V1 Amela Omerspahić
V2 Mediha Zulić
VI1 Đula Halilović
VI2 Anida Bašigovac
VII1 Arina Hošić
VII2 Amra Holjan
VIII1 Mehemed Lokvančić
VIII2 Suvada  Jusufbegović
IX1 Amra Krajina
IX2 Avdijana Mulaosmanović

 

Predsjednica Vijeća roditelja: Almira Arnaut – Berilo

Zamjenica Vijeća roditelja: Semira Fočo

Zapisnik vodi: Arina Hošić