TERMINI KONSULTACIJA SA  RODITELJIMA

2016/2017. ŠKOLSKA GODINA

NASTAVNIK/CA FEBRUAR MART APRIL MAJ
Datum Vrijeme Datum Vrijeme Datum Vrijeme Datum Vrijeme
MUJAGIĆ  EDITA 16.02. 17:15 02.03. 17:15 13.04. 17:15 11.05 17:15
POBRIĆ  SELMA 15.02: 15:00 15.03. 15:00 15.04. 15:00 17.05. 15:00
HALILBEGOVIĆ  ELDINA 16.02. 14:00 02.03. 14:00 13.04. 14:00 11.05. 14:00
TUTUN  MEDIHA 17.02. 17:15 17.03. 17:15 14.04. 17:15 12.05 17:15
HUKARA  MUBERA 15.02. 17:15 29.03. 17:15 26.04. 17:15 10.05. 17:15
HOLJAN  SAMIRA 15.02. 17:15 15.03. 17:15 12.04. 17:15 10.05. 17:15
ĆANO  OMERAGIĆ MIRELA 10.02. 12:20 14.03. 16:20 11.04. 16:20 09.05. 16:20
VELIĆ  SAMIRA 16.02. 17:15 16.03. 17:15 13.04. 17:15 11.05. 17:15
HOT  BEHIJA 16.02. 17:15 16.03. 17:15 13.04. 17:15 11.05. 17:15
VATRIĆ  NERMIN 17.02. 17:10 17.03. 17:10 14.04. 17:10 12.05. 17:10
BUĐEVAC  SELMA 16.02. 17:00 16.03. 17:00 13.04. 17:00 11.05. 17:00
BISIĆ SENKA 14.02. 17:10 14.03. 17:10 11.04. 17:10 09.05. 17:10
PIRIJA  HAFIZA 14.02. 17:00 14.03. 17:00 11.04. 17:00 09.05. 17:00
ŠUMAN  NUSHADA 21.02. 10:25 28.03. 10:25 25.04. 10:25 23.05. 10:25
BERBEROVIĆ  SLAVICA 07.02. 15:10 03.03. 14:20 14.04. 15:10 12.05. 15:10
HOT  AVDIJA 15.02. 16:20 15.03. 16:20 12.04. 16:20 10.05. 16:20
UMIHANIĆ ALISA 16.02. 14:00 02.03. 14:00 13.04. 14:00 11.05. 14:00
MURATOVIĆ  AIDA 16.02. 11:30 02.03. 11:30 13.04. 11:30 11.05. 11:30
GOJAKOVIĆ SAMIRA

GADŽO AMRA

16.02. 15:30 02.03. 15:30 13.04. 15:30 11.05. 15:30
ŠARIĆ ZAKIRA 27.02. 12:30 27.03. 12:30 24.04. 12:30 22.05. 12:30