Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se ispiti Eksterne mature za učenike devetog razreda polažu 20. i 21. juna 2018. godine prema sljedećem rasporedu i to:

 1. dan 20.6.2018. godine

  • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 12:00 sati

2. dan 21.6.2018. godine

  • Prvi strani jezik, sa početkom u 10 :00 sati
  • Matematika, sa početkom u 12:00 sati

 

Napomena: Učenici su dužni doći u školu pola sata prije početka svakog od pomenutih ispita.

Hrasnica, 06.6.2018.godina

TERMINI POLAGANJA EKSTERNE MATURE ZA IX RAZREDE