O B A V J E Š T E N J E

U skladu sa Kalendarom aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se ispiti Eksterne mature polažu 19. i 20. juna 2017.godine. S tim u vezi, obavještavamo učenike IX razreda da će se polaganje ispita predviđenih Eksternom maturom realizirati prema sljedećem rasporedu i to: 1. dan – 19.06.2017. godine – Engleski jezik sa početkom u 10,00 sati. 2. dan – 20.06.2016. godine – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati; – Matematika, sa početkom u 13,00 sati. Napomena: Učenici su dužni doći u školu pola sata prije početka svakog od pomenutih ispita.

Hrasnica, 16. 06. 2017. godine                                                            Direktor škole

 

Raspored eksterna matura