Na osnovu člana 45. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju JU “ Četvrta osnovna škola” Hrasnica

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAJU SE RODITELJI SA PODRUČJA MZ HRASNICA 1.  DA ĆE SE OBAVEZAN UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE, KOJA DO 1. MARTA 2017. GODINE NAVRŠAVAJU 5,5 GODINA ŽIVOTA, (djeca rođena u period od 01.09.2010. godine do 01.09. 2011. godine) OBAVITI U PERIODU OD 01.04.2017. DO 30.04.2017. GODINE, U PROSTORIJAMA JAVNE USTANOVE “ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA” HRASNICA

 

PRILIKOM UPISA DJECE POTREBNO JE DOSTAVITI:

  • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH – ovjerena kopija
  • LJEKARSKO UVJERENJE IZDATO OD NADLEŽNE ZDRAVSTVENE USTANOVE (Dom zdravlja KS)
  • UVJERENJE – CERTIFIKAT ZA DJECU KOJA SU POHAĐALA OBAVEZNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

RODITELJI MOGU DOSTAVITI NAVEDENE DOKUMENTE PEDAGOGU ŠKOLE SVAKIM RADNIM DANOM OD 08:00 – 16:00 KADA ĆE SE DOGOVORITI O TERMINU TESTIRANJA PRVAČIĆA.

Upis prvačića za školsku 2017-2018. godinu